Pastorale cursus in Hebron

Pastorale cursus in Hebron

Al voor een langere tijd is er een hartelijke samenwerking tussen het Centrum voor Pastorale Counseling van Jef De Vriese en Hebron Missie. De opleiding van het CPC heeft tot nu toe in Dordrecht en Nijkerk plaatsgevonden, maar moest op zoek naar een nieuwe locatie. Na een aantal gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat de opleiding van het CPC prima past binnen Hebron Missie. Daarom willen we het CPC graag onderdak bieden en hopen we dat het veel mensen tot zegen zal zijn.

Zelf groeien om anderen te helpen

De cursussen leggen een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale zorg in de plaatselijke gemeente. ‘Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?’, dat is de kernvraag. De cursussen richten zich op iedereen die pastoraal betrokken wil zijn; oudsten, voorgangers, jeugdwerkers, kringleiders, zendelingen en mensen die verlangen om een ander te helpen. Dit alles vanuit Bijbels perspectief.

Natuurlijk is het opdoen van kennis en vaardigheden belangrijk, maar daarnaast ook persoonlijke geestelijke groei en herstel.

E-learning én met elkaar

De lessen worden via e-learning thuis voorbereid. De lesdagen worden gebruikt om vragen te stellen over de thuis verwerkte opdrachten, casussen te bespreken, vaardigheden te oefenen en via bemoedigingsgroepen de invloed van de lesmaterialen op het eigen geestelijk leven en pastorale praktijk te bespreken en voor elkaar te bidden.

Praktische informatie

De opleiding heeft verschillende varianten, van één- tot driejarig. Het nieuwe cursusjaar start op 3 oktober aanstaande en zal bestaan uit 8 zaterdagen. Voor verdere informatie kun je kijken op:

  www.pastoralecounseling.org