Zendingsdiaconessenhuis Bethanie omgedoopt tot Hebron

Zendingsdiaconessenhuis Bethanie omgedoopt tot Hebron

De nieuwe stichting Hebron Missie nam donderdag het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen over. Het gebouw, dat de naam Hebron krijgt, moet dienen om christenen te bemoedigen, toe te rusten en uit te zenden.” 

Na negentig jaar namen de zendingsdiaconessen donderdag afscheid van het pand Bethanië. Het huis werd te groot voor de zeven overgebleven zusters, die verhuisd zijn naar een nieuw complex in Amerongen. Het contact met de zusters was „heel warm”, aldus de nieuwe bewoner en directeur Job van Beek namens Hebron Missie. „Zij zien dat wij willen doorbouwen op de missie die zij hier hadden.” 

Formeel is het pand gekocht door een ondernemer, die het verhuurt aan stichting Hebron Missie. Onder de vlag van deze stichting gaan de bestaande Bijbelscholen Gospel Mission (voorheen Gospel for Europe) Filadelfia van stichting Heart Cry functioneren. Stichting Hebron Missie heeft een breder profiel, meer gericht op toerusting en uitzending, Heart Cry legt meer het accent op het profetisch woord, levensheiliging en geestelijke opwekking. 

Ook platform Hart voor het gezin, dat zich inzet voor godvrezende relaties, huwelijken en singles gaat vanuit Amerongen opereren. In de te vormen leefgemeenschap gaan vier gezinnen wonen. Naast de genoemde bedieningen wordt het gebouw gebruikt om kamers voor ”Bed en bemoediging” aan te bieden. Die stellen we allereerst ter beschikking aan werkers in Gods koninkrijk om hier tot rust te komen. Daar vragen we geen geld voor; mensen mogen vrijwillig iets bijdragen. Ook willen we ruimtes in het pand aanbieden aan andere christelijke organisaties met eenzelfde missie. Daarnaast is er een rouwruimte voor uitvaarten die nu al regelmatig wordt gebruikt; die mogelijkheid willen we blijven bieden. 

In het kiezen van de naam hebben we duidelijk de leiding van de Heere ervaren. Hebron was een van de vrijsteden, lag vrij centraal in Israël op een berg, was de stad van Kaleb om in en uit te gaan om het land te veroveren en was de plek waar Abraham zijn altaar oprichten om de Heere te aanbidden. Al deze zaken komen in meer en mindere mate terug in het verlangen voor ons werk vanuit Amerongen. 

We gaan in Hebron uit van drie kernwaarden. Ten eerste richten we ons op toerusting. We willen mensen geestelijke bagage geven om te kunnen dienen op de plek waar God dat van hen vraagt. Daarnaast willen we ontmoeting bieden. We geloven door ontmoetingen van christenen met elkaar de Heere tot hen wil spreken en hen wil bemoedigen. Ten derde richten wij ons op uitzenden. Dat betekent dat de spits van ons werk is om mensen te helpen om in deze eindtijd staande zich vast te houden aan het Woord van God, de eenheid in het Lichaam van Christus te bevorderen en actief de Evangelieboodschap te leven en uit te delen.