Aankoop

Aankoop

In de zomer van 2017 werd stichting Heart Cry benaderd als gegadigde om een bod uit te brengen op toenmalige Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen.

In een bijzonder proces van gebed, ontmoetingen en plannen maken ontstond geloof dat we in dit avontuur konden stappen. 

Op een wonderlijke wijze bracht God de visie, mensen en middelen samen en op 23 oktober 2018 kwam het bericht dat de zusters unaniem voor ons hadden gekozen als nieuwe bewoners van het gebouw.

We ervaren dat we door mogen bouwen op 90 jaar geestelijke historie van de zendingsdiaconessen. Op 27 juni 2019 vond het tekenmoment plaats en kwam het gebouw formeel in handen van de nieuw opgerichte stichting Hebron Missie.