Naam

Naam

Hebron betekent plek van gemeenschap en verbondenheid. Dat is wat wij verlangen en wat wij voor ogen hebben in Amerongen.

Daarnaast was Hebron: 

  • Eén van de vrijsteden van Israël (Jozua 20:7-8). Wij verlangen dat mensen thuiskomen in een veilige haven en vrijspraak ontvangen door het offer van Jezus en bemoedigd worden om weer uit te gaan. 
  • Een plek van aanbidding (Genesis 13:18), Abraham richtte daar zijn altaar op en aanbad God. Het nieuwe gebouw en alle bedieningen hebben als doel om tot aanbidding van God te komen. 
  • De plek waar Abraham (opnieuw) de belofte voor een groot nageslacht (Genesis 15:5) ontving. Wij verlangen naar een groot godvrezend nageslacht en willen een geestelijke erfenis doorgeven. 
  • De stad van waaruit Kaleb het land in- en uitging om te strijden (Jozua 14:11). Amerongen zien we als een geestelijke uitvalsbasis voor Nederland, Europa en de rest van de wereld. 
  • Centraal gelegen in Kanaän in de heuvels, dat geldt voor Amerongen ook in Nederland.