Giften

Giften

Wilt u Stichting Hebron Missie financieel steunen? Dat kan met een eenmalige gift of een doorlopende incasso.

Het bankrekeningnummer 
NL 48 RABO 0341 1058 99

Stichting Hebron Missie heeft een ANBI-status. Dit betekent dat uw giften en schenkingen binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn.

Hebron Missie kent een aantal bedieningen (activiteiten). U kunt uw gift ook direct overmaken op een van deze rekeningnummers:

Hart voor het gezin

NL36 RABO 0341 1013 62
t.n.v. Stichting Hebron Missie

Gospel Mission Bijbelschool
NL91 RABO 0301 89 67 55

Filadelfia Bijbelschool

NL74 RABO 0154 05 20 86