Giften

Giften

Wilt u Stichting Hebron Missie financieel steunen? Dat kan met een eenmalige gift of een doorlopende incasso.

Het bankrekeningnummer 
NL 48 RABO 0341 1058 99

Stichting Hebron Missie heeft een ANBI-status. Het RSIN-nummer is 859703824. Dit betekent dat uw giften en schenkingen binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn.

Van de ontvangen giften worden geen salarissen of vergoedingen voor gemaakte uren betaald. Er zijn geen mensen in dienst, alle betrokken personen zijn vrijwilligers. De meeste vrijwilligers hebben naast het dienen op Hebron een betaalde baan. Een aantal van hen leeft deels of volledig van een geloofsbediening. Deze werkers kunt u zelf financieel steunen via hun projecten bij Werkers in de Wijngaard. Voor meer informatie:

 Werkers in de Wijngaard

Hieronder staat een QR-code van het bankrekeningnummer van Stichting Hebron Missie. Deze QR code kan u scannen met een apparaat met een camera. Als u de QR-code gescand heeft, komt u op de site van de Rabobank uit waar u de gift kan overmaken.

Hebron Missie kent een aantal bedieningen (activiteiten). U kunt uw gift ook direct overmaken op een van deze rekeningnummers:

Hart voor het gezin

NL 36 RABO 03 41 10 13 62
t.n.v. Stichting Hebron Missie

Hart voor de gemeente
NL 48 RABO 03 41 10 58 99

Gospel Mission Bijbelschool
NL 91 RABO 03 01 89 67 55

Filadelfia Bijbelschool

NL 74 RABO 01 54 05 20 86


Anoniem geven?

Wanneer u anoniem wilt schenken aan Hebron kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken voor uw gift. Voor Stichting Hebron Missie is en blijft de herkomst van de gift onbekend. 

Rekeningnummer NL83RABO0310595762 t.n.v. Werkers in de Wijngaard o.v.v. gift anoniem aan Stichting Hebron Missie