Steun onze werkers

Steun onze werkers

De bedieningen van Hebron Missie worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. De meeste van hen beschikken over een betaalde baan en zijn financieel zelfstandig. Een aantal van hen dienen zodanig veel uren voor Hebron dat inkomsten uit betaald werk niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Zij ontvangen geen salaris en leven van een geloofsbediening en zijn afhankelijk van anderen die hen financieel zegenen.

Het is mogelijk om direct betrokken te raken bij hun bediening en hen te ondersteunen. Voor meer informatie kunt u bij de individuele personen meer informatie vinden.