Studio

Studio

Als stichting en staf Hebron Missie willen we mensen helpen om tot rust in Christus en in de bestemming van God te komen. Hiervoor rusten we gelovigen toe met Bijbels onderwijs, bieden we mensen een plek om God en andere gelovigen te ontmoeten en vuren we gelovigen aan om actief te zijn voor zending en evangelisatie in binnen- en buitenland.

Daar hebben we ons het achterliggende jaar met hart en ziel voor in mogen zetten. Wanneer u echter op dit moment Hebron bezoekt, komt u niet in een bruisend ontmoetingsleven. Door alle maatregelen rondom corona is het nauwelijks mogelijk om het gebouw te gebruiken en zijn veel geplande dagen, overleggen en onderwijsmomenten voor Hart voor de Gemeente, Bijbelschool Filadelfia, Hart voor het gezin en Bed & Bemoediging geschrapt. Velen van jullie hebben hier de afgelopen periode van mogen genieten.

We hebben ons biddend beraden op de vraag wat, naast de fulltime Bijbelschool Gospel Mission die gelukkig door kan gaan, nog mogelijkheden zijn om in deze tijd het gebouw te gebruiken. Zonder dat we ons daarbij onnodig blootstellen aan besmetting en aan de regels kunnen houden.

Daarom 'Studio Hebron', een plek waar we geestelijke boodschappen, getuigenissen, preken, interviews en gesprekken kunnen opnemen en uitzenden. En op actuele vragen kunnen ingaan die leven bij u als ontvanger.

Het is ons verlangen, ondanks alle onmogelijkheden om elkaar te ontmoeten, u als mogelijke kijker te bemoedigen en aan te sporen. Wellicht bent u als vader en/of moeder of oudere veel thuis en kunt u de deur nauwelijks meer uit, u werkt veel vanuit huis en het bezoeken van de zondagse diensten is niet meer mogelijk. Dan willen we u betrouwbaar en actueel Bijbels onderwijs aanbieden en u wijzen op en verbinden met onze medelijdende hogepriester, Jezus Christus. Die te midden van alle verwarring en spanning regeert over alle dingen.

Als team maar ook door middel van een aantal externe sprekers zullen we vanuit de studio hier ons voor inzetten. De komende periode verschijnen een aantal opnames per week op het Hebron youtube kanaal en de website. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's kunt zich het beste abonneren op het YouTube kanaal.

YouTube Hebron Missie

We bidden dat God door de Heilige Geest dit initiatief zal zegenen en u voor ons wilt bidden om de juiste woorden in deze bijzondere tijden te spreken.

Wanneer u wilt reageren op de video's of een vraag aan ons hebt kan dat via studio@hebronmissie.nl. Wilt u ons steunen om dit project mede mogelijk te maken, dan kunt u dat doen onder de volgende bankgegevens: 

Stichting Hebron Missie
NL 48 RABO 0341 1058 99
ovv Studio Hebron

Of steun ons via een directe bankboeking:

Steun ons

Project Studio Hebron

Wilt u ons steunen om dit project mede mogelijk te maken, dan kunt u dat doen door op onderstaande knop te klikken.

Steun ons